Concrete

IDEA StatiCa Concrete to narzędzie do analizy i wymiarowania elementów konstrukcyjnych takich jak belki i słupy żelbetowe, a także detali i obszarów nieciągłości np. ścian z otworami, stref przypodporowych czy krótkich wsporników. Bardzo szerokie możliwości kształtowania geometrii w połączeniu ze sprawdzeniami SGN i SGU dają kompletne narzędzie do projektowania dowolnych elementów. Dowolny układ zbrojenia zapewnia nieograniczone możliwości w optymalizacji i oszczędnym projektowaniu konstrukcji żelbetowych.

Zobacz więcej

Steel Connection

IDEA StatiCa Steel Connection to niemal nieograniczone możliwości w zakresie analizy i wymiarowania połączeń w konstrukcjach stalowych. Autorska metoda CBFEM pozwala na dowolny układ elementów, śrub, spoin i kotew. Wyniki uzyskane w analizie MES odnoszone są do nośności wg wybranej normy projektowej. Oprócz analizy naprężeniowo – odkształceniowej, IDEA StatiCa umożliwia sprawdzenie lokalnego wyboczenia w połączeniu oraz sztywności połączenia. Import z programów FEA i CAD znacząco ułatwia modelowanie połączeń.

Zobacz więcej

Prestressing

IDEA StatiCa Prestressing to rozszerzenie moduł Concrete o szczegółową analizę elementów sprężonych. W programie modeluje się element 3D z dowolną trasą cięgien sprężających. Szerowi zakres biblioteki cięgien umożliwia projektowanie kablo- i strunobetonu o normowych parametrach. Uwzględnienie etapowania konstrukcji, strat sprężania, efektów reologicznych czy nieliniowego pełzania to jedne z największych zalet programu. Wyniki odniesione do wytycznych wybranej normy projektowej w zakresie SGN i SGU.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Concrete

Od wielu lat zespół IDEA StatiCa poszukiwał nowych metod na analizę elementów żelbetowych przy założeniu możliwie dużej dowolności w kształtowaniu geometrii elementów oraz zbrojenia. W 2016, we współpracy z jedną z najlepszych uczelni na świecie – ETH Zurich – stworzony został program o nazwie IDEA StatiCa Detail. Jest to rewolucyjne narzędzie do analizy detali w konstrukcjach żelbetowych, które posiada unikalny solver MES oraz modele materiałowe, przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych normowych i łatwości w obsłudze. IDEA StatiCa Detail znajduje zastosowanie dla naroży ram, ścian i belek z otworami, krótkich wsporników czy przepon. IDEA StatiCa Concrete to także analiza statyczno - wytrzymałościowa całych elementów konstrukcyjnych, takich jak belki czy słupy o dowolnym przekroju i zbrojeniu. Interfejs BIM umożliwia import elementów z oprogramowania inżynierskiego MES 3D (midas Civil, RFEM, SCIA Engineer, AxisVM czy Robot).

Zapytaj o ofertę